Športová akadémia Trenčianske Teplice

Športové gymnázium
Trenčianske Teplice

Škola - vzdelanie

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je prepojenie tréningovej, súťažnej časti s výchovno-vzdelávacou časťou. Výchovno-vzdelávací proces bude zabezpečovať SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM v Trenčianskych Tepliciach. Škola s klubom úzko spolupracuje po športovej a vzdelávacej stránke. V súčasnosti sa v škole vyučuje 16 predmetov, všetky predmety prepojené na šport (SAJTY, E-TESTY, ZÁVERECNÉ PRACE, PROJEKTY). Okrem toho sú na škole aj špeciálne športové predmety, ako ŠPORT A VEDA (sience a novinky v športe), ŠPORT A ZDRAVIE (vedomosti a zručnosti v oblasti regenerácie a zdravého životného štýlu), ŠPORT A MÉDIA (mediálna oblasť v športe) ŠPORTOVÝ MANAŽMENT a ŠPORT A PODNIKANIE (manažérske a ekonomické zameranie, marketing).

Mentálnu príprava bude okrem trénerov zabezpečovať v škola, formou sedení so špeciálnym PSYCHOLÓGOM, ktorý bude k dispozícii. V predmete ŠPORT a OSOBNOSŤ ŠPORTOVCA sa hráči dozvedia o sebe a vzťahu k športu všetko čo potrebujú. Vzťah k športu si budujú nie len na ihrisku, ale aj mimo neho a ich vnímanie k športu sa mení a získava iný rozmer. Samozrejme nesmieme zabúdať na zdravotnú stránku a zranenia. K dispozícii bude hráčom fyzioterapeut a lekár. K procesu patrí aj tréningový denník, ktorý si musí každý hráč vypracovávať a slúži mu ako pomôcka k získaniu odbornej spôsobilosti v predmete ZÁKLADY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY. Okrem iného si každý hráč musí natočiť video a fotky z tréningu, ktoré spracuje do projektu, v ktorom prezentuje svoje výsledky a zameranie. Proces bude nastavenítak, aby čo najmenej narušoval tréningový proces klubu a hráčov, ale zároveň,hráči musia spĺňať minimálne kritéria nastavené školou. Výučba bude prebiehať každý deň a bude prispôsobená veku, záťaži a potrebám hráčov.

Úspešní absolventi môžu získať úplne vzdelanie gymnaziálneho typu s maturitou a odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti v oblasti „tréner“ a „inštruktor“, resp. „odborník v športe“. Ďalej vedomosti a zručnosti potrebnépre štúdium na zahraničných športových univerzitách, FTVŠ a vysokých školách so športovým zameraním. Prepojenie ŠKOLY a KLUBU – univerzitný systém vzdelávania v strednej skole, uľahčí následný prechod do zahraničných súťaží a umožni získať štipendium na zahraničných univerzitách.

KOMPLEXNÝ TRÉNINGOVÝ PROCES (ŠKOLA – AKADÉMIA):

Tréningový proces je úzko prepojený so školou. Je zabezpečený kvalifikovanými odborníkmiindividuálnym prístupom ku každému hráčovi. Prvoradá je zdravotná stránka hráča. Každý hráč musí raz ročne absolvovať špeciálnu športovú prehliadku, na základe ktorej sa prispôsobí tréningový proces a záťaž. V tréningovom proces je povinne zaradený bazén a wellness a to aj po teoretickej stránke na hodinách predmetu ŠPORT a ZDRAVIE.

V súčasnosti sa stretávame s tým, že hráči sú pretrénovaný a v 16 - 17 roku kvôli častým zraneniam, alebo opotrebeniu a únave končia so športom. Nezabúdame ani na mentálnu stránku hráča, preto je na škole psychológ a v predmete ŠPORT a OSOBNOSŤ ŠPORTOVCA sa hráči dozvedia o sebe a vzťahu k športu všetko čo potrebujú. Vzťah k športu si budujú nie len na ihrisku, ale aj mimo neho a ich vnímanie k športu sa mení a získava iný rozmer. K procesu patrí aj tréningový denník, ktorý si musí každý hráč vypracovávať a slúži mu ako pomôcka, a zároveň je to nutnosť a povinnosť, k získaniu odbornej spôsobilosti v predmete ZÁKLADY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY. Okrem iného si každý hráč musí natočiť video a fotky z tréningu, ktoré spracuje do projektu, v ktorom prezentuje svoje výsledky a zameranie.

NOVINKY

"HOLIDAY CUP" - Tenisový turnaj do 18 rokov

15.08.2023

Koncom prázdnin sa v športovom areáli na Baračke uskutoční tenisový turnaj "Holiday cup". Príďte si pozrieť kvalitné zápasy mladých slovenských talentovaných hráčov do 18 rokov.

TENNIS OPEN

TENNIS OPEN

04.07.2023

Tenisoví nadšenci, budúci týždeň od 11.7. Vás pozývame na tenisový turnaj u nás na Baračke.

LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY 2023

LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY 2023

27.06.2023

Aj tento rok môžete Vaše deti prihlásiť počas letných prázdnin na TENISOVÉ TÁBORY, ktoré sa uskutočnia v príjemnom prostredí kúpeľného parku v športovom areáli na Baračke v Trenčianskych Tepliciach.