Športová akadémia Trenčianske Teplice

Športová akadémia
Trenčianske Teplice

História športovej akadémie

▪ 2005

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice, o. z. bola založená v októbri 2005 a zaregistrovaná na MVSR, dňa 15.11.2005, č. s. : VVS/1-900/90-269 60. Pôvodný názov klubu bol ŠK TCTT & SAKIa jeho hlavným cieľom bolo vytvárať podmienky na rozvoj a popularizáciu športu, tenisu a to ako na úrovni amatérskej tak aj výkonnostnej. Vytvárať podmienky pre účely mimoškolskej činnosti a využitia voľného času detí. Od 28.11.2005 je riadnym členom Slovenského tenisového zväzu (STZ), pod registračným číslom 090064. V tom istom roku sa stal členom Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR (ATJK SR).

▪ 2007

31.7.2007 po personálnych zmenách v štruktúre klubu sa zmenil aj názov klubu ŠK TCTT Trenčianske Teplice, ale hlavne podpisom Zmluvy o spolupráci so Súkromným športovým gymnáziom Trenčianske Teplice sa začala nová éra. Hlavným cieľom tejto spolupráce bolo vytvoriť čo najlepšie podmienky pre talentovaných športovcov a študentov školy. Spoločne organizovať veľké množstvo podujatí pre všetky vekové kategórie, hlavne v tenise. Aktívne pomáhaťrozvíjať a popularizovať profilujúce sa športy Súkromného športového gymnázia (tenis, stolný tenis, futbal) a to na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

▪ 2017

V decembri 2016 zmenil klub názov na súčasný ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice. Rozšíril sa okruh športov o ľadový hokej, futbal (ženský), fitness a atletiku. Dňa 3.4.2017 bola ŠPORTOVÁ AKDÉMIA Trenčianske Teplice schválená výkonným výborom Slovenského zväzu ľadového hokeja za riadneho člena SZĽH, pod evidenčným číslom 177. Predstavený projekt sa páčil hlavne prezidentovi SZĽH p. Kohútovi, ale aj členom výkonného výboru sa myšlienka prepojenia hokeja so vzdelávanímpozdávala a preto dali projektu jednohlasne zelenú.

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na zasadnutí, zo dňa 11.4.2017, schválil ŠPORTOVÚ AKADÉMIU Trenčianske Teplice za riadneho člena SFZ. Od 31.1.2017 je ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice riadnym členom Slovenského zväzu kulturistiky, fitness a bodyfitness (SZKFB).

KOMPLEXNÝ TRÉNINGOVÝ PROCES (ŠKOLA – AKADÉMIA):

Tréningový proces je úzko prepojený so školou. Je zabezpečený kvalifikovanými odborníkmiindividuálnym prístupom ku každému hráčovi. Prvoradá je zdravotná stránka hráča. Každý hráč musí raz ročne absolvovať špeciálnu športovú prehliadku, na základe ktorej sa prispôsobí tréningový proces a záťaž. v tréningovom proces je povinne zaradený bazén a wellness a to aj po teoretickej stránke na hodinách predmetu ŠPORT a ZDRAVIE.

V súčasnosti sa stretávame s tým, že hráči sú pretrénovaný a v 16 - 17 roku kvôli častým zraneniam, alebo opotrebeniu a únave končia so športom. Nezabúdame ani na mentálnu stránku hráča, preto je na škole psychológ a v predmete ŠPORT a OSOBNOSŤ ŠPORTOVCA sa hráči dozvedia o sebe a vzťahu k športu všetko čo potrebujú. Vzťah k športu si budujú nie len na ihrisku, ale aj mimo neho a ich vnímanie k športu sa mení a získava iný rozmer. k procesu patrí aj tréningový denník, ktorý si musí každý hráč vypracovávať a slúži mu ako pomôcka, a zároveň je to nutnosť a povinnosť, k získaniu odbornej spôsobilosti v predmete ZÁKLADY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY. Okrem iného si každý hráč musí natočiť video a fotky z tréningu, ktoré spracuje do projektu, v ktorom prezentuje svoje výsledky a zameranie.

NOVINKY

"HOLIDAY CUP" - Tenisový turnaj do 18 rokov

15.08.2023

Koncom prázdnin sa v športovom areáli na Baračke uskutoční tenisový turnaj "Holiday cup". Príďte si pozrieť kvalitné zápasy mladých slovenských talentovaných hráčov do 18 rokov.

TENNIS OPEN

TENNIS OPEN

04.07.2023

Tenisoví nadšenci, budúci týždeň od 11.7. Vás pozývame na tenisový turnaj u nás na Baračke.

LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY 2023

LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY 2023

27.06.2023

Aj tento rok môžete Vaše deti prihlásiť počas letných prázdnin na TENISOVÉ TÁBORY, ktoré sa uskutočnia v príjemnom prostredí kúpeľného parku v športovom areáli na Baračke v Trenčianskych Tepliciach.