Športová akadémia Trenčianske Teplice

2% pre deti a mládež

Vážení rodičia a priatelia klubu, školy,

aj tento rok nás môžete podporiť sumou z podielu zaplatenej dane, ktorá Vás nič nestojí a nám pomôžte zlepšiť podmienky v klube a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole. Zákon Vám umožňuje poukázať určité % zo svojich daní z príjmov organizáciám ako je aj naše občianske združenie ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice. Túto daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú dosť, ide o prejavenie dôvery a uznania za našu prácu. A my sa budeme naďalej snažiť rozvíjať naše aktivity v oblasti športu a nesklamať Vás. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (1%).

Finančné prostriedky budú použité na:

 • zlepšenie a skvalitnenie tréningových podmienok
 • organizáciu športových podujatí pre deti a mládež
 • regionálne, celoslovenské a medzinárodné podujatia
 • mimoškolské aktivity
 • športové pomôcky

Ak ste sa rozhodli darovať nám svoje 2% (1%) zo svojich daní, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to:

Koľko percent môžete poukázať?

Som fyzická osoba: poukazujem podiel vo výške 2 %.

Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť: poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie. Písomné potvrdenie potvrdzujúce dobrovoľnícku činnosť obsahuje informácie o trvaní, rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka.

Máte záujem vykonávať dobrovoľnícku činnosť? Kontaktujte nás telefonicky, alebo e-mailom.

Som právnická osoba

Poukazujem podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %.

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 • Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

  Obchodné meno alebo názov:

  ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

  Športový areál Baračka 1808, 91451 Trenčianske Teplice

  Právna forma:

  Občianske združenie

  Identifikačné číslo (IČO/SID):

  42013569

 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno alebo názov:

  ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

  Športový areál Baračka 1808, 91451 Trenčianske Teplice

  Právna forma:

  Občianske združenie

  Identifikačné číslo (IČO/SID):

  42013569

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno alebo názov:

  ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

  Športový areál Baračka 1808, 91451 Trenčianske Teplice

  Právna forma:

  Občianske združenie

  Identifikačné číslo (IČO/SID):

  42013569

 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.