Športová akadémia Trenčianske Teplice

2% pre deti a mládež

Vážení rodičia a priatelia klubu a školy,

pomôžte nám zlepšiť podmienky v klube a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% (1%) zo svojich daní z príjmov organizáciám ako je aj naše občianske združenie ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú veľa, ide o prejavenie dôvery a uznania. a my sa budeme snažiť naďalej rozvíjať naše aktivity v oblasti športu a nesklamať Vás. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Finančné prostriedky budú použité na:

  • zlepšenie a skvalitnenie tréningových podmienok
  • organizáciu športových podujatí pre deti a mládež
  • regionálne, celoslovenské a medzinárodné podujatia
  • mimoškolské aktivity
  • športové pomôcky

Ak ste sa rozhodli darovať nám 2% zo svojich daní, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to:

1) Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  • Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 Eura.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali. Dobrovoľník môže poukázať svoje 3% z dane ktorémukoľvek prijímateľovi, ktorý je uvedený v zozname prijímateľov – nemusí teda poukázať 3% z dane tej organizácii, ktorá mu vystavila potvrdenie, pretože tá dokonca ani nemusí byť v zozname prijímateľov (nie ja zapísaná v notárskej komore)
  • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte najneskôr do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Údaje, ktoré potrebujete v tlačive uviesť:

Obchodné meno alebo názov: ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Športový areál Baračka 1808, 91451 Trenčianske Teplice

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 42013569

2) Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, minimálne však 3 Eura. v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa (typ a VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete v tlačive uviesť:

Obchodné meno alebo názov: ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Športový areál Baračka 1808, 91451 Trenčianske Teplice

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 42013569

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

3) Postup pre právnické osoby

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného, alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur). v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania)

Údaje, ktoré potrebujete v tlačive uviesť:

Obchodné meno alebo názov: ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Športový areál Baračka 1808, 91451 Trenčianske Teplice

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 42013569

Pokiaľ ste si vybrali troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.