Športová akadémia Trenčianske Teplice

2% pre deti a mládež

Vážení rodičia a priatelia klubu a školy,

pomôžte nám zlepšiť podmienky v klube a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% (1%) zo svojich daní z príjmov organizáciám ako je aj naše občianske združenie ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú veľa, ide o prejavenie dôvery a uznania. a my sa budeme snažiť naďalej rozvíjať naše aktivity v oblasti športu a nesklamať Vás. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • zlepšenie a skvalitnenie tréningových podmienok
 • organizáciu športových podujatí pre deti a mládež
 • regionálne, celoslovenské a medzinárodné podujatia
 • mimoškolské aktivity
 • športové pomôcky

Ak ste sa rozhodli darovať nám 2% zo svojich daní, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to:

1) Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 • Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

Údaje, ktoré potrebujete v tlačive uviesť:

Obchodné meno alebo názov: ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Športový areál Baračka 1808, 91451 Trenčianske Teplice

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 42013569


Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska

2) Podávate si daňové priznanie sami?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete v tlačive uviesť:

Obchodné meno alebo názov: ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Športový areál Baračka 1808, 91451 Trenčianske Teplice

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 42013569

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

3) Postup pre právnické osoby

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete v tlačive uviesť:

Obchodné meno alebo názov: ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Športový areál Baračka 1808, 91451 Trenčianske Teplice

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 42013569

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.